ZESPÓŁ WIELOFUNKCYJNY
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2012
Status: koncepcja