ZESPÓŁ MIESZKANIOWY
Lokalizacja: Rzeszów, ul.Kopisto
Rok opracowania: 2011
Powierzchnia: 30 000 m2
Inwestor: HARTBEX
Status: koncepcja