ZESPÓŁ BIUROWY "TEMIDA"
Lokalizacja: Rzeszów, ul. Kustronia
Rok opracowania: 2013
Powierzchnia: 27 000 m2
Inwestor: Boxelder
Status: w trakcie opracowania
do pobrania :