VISSAVI
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2017
Powierzchnia: 2 000 m2
Inwestor: VISSAVI
Status: w trakcie opracowania
Info: Siedziba główna firmy odzieżowej VISSAVI.