UGM / GALERIA SZTUKI
Lokalizacja: Maribor, Słowenia
Rok opracowania: 2010
Powierzchnia: 15 000 m2
Status: koncepcja
do pobrania :