SANATORIUM
Lokalizacja: KRAKÓW
Rok opracowania: 2015
Inwestor: Inter-Bau
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy