ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR PREZENTEK
Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Jałowego
Rok opracowania: 2013 - 2015
Powierzchnia: 700 m2
Inwestor: Zgromadzenie Sióstr Prezentek
Status: w realizacji
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy