ROZBUDOWA SYNAGOGI
Lokalizacja: Przemyśl
Rok opracowania: 2010-2016
Powierzchnia: 3 000 m2
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany
Info: Przebudowa i rozbudowa Synagogi zasańskiej w Przemyślu