REZYDENCJA
Rok opracowania: 2017- 2018
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja