RES-VITA
Lokalizacja: Rzeszów, ul. Wyspiańskiego
Rok opracowania: 2014
Powierzchnia: 130 000 m2
Inwestor: RES-VITA Sp. z o.o.