PRZEBUDOWA RYNKU W RZESZOWIE
Lokalizacja: Rzeszów, Rynek
Rok opracowania: 2004
Inwestor: Miasto Rzeszów
Status: koncepcja
Info: Projekt konkursowy