PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KOLORYSTYKI BUDYNKÓW
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2002
Inwestor: Elektrociepłownia Rzeszów
Status: zrealizowane