PROJEKT OTOCZENIA POMNIKA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2001
Inwestor: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Status: zrealizowane
Info: autor pomnika:
Magdalena Madej-Dachnowicz