POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2000
Powierzchnia: 33 ha
Status: koncepcja
Info: Projekt konkursowy zagospodarowania terenów Politechniki Rzeszowskiej- pierwsza nagroda