PAWILON HANDLOWY
Lokalizacja: Rzeszów, ul.Budziwojska
Rok opracowania: 2013
Powierzchnia: 1 200 m2
Inwestor: Centrum "Smak"
Status: koncepcja
Info: Budziwój