PAWILON "RÓŻANKA"
Lokalizacja: RZESZÓW, ul.Dymnickiego
Rok opracowania: 2012 - 2015
Powierzchnia: 4800 m2
Status: w trakcie opracowania
do pobrania :