PARK HANDLOWY
Lokalizacja: TARNOBRZEG
Rok opracowania: 2013 - 2016
Powierzchnia: 7000 m2
Status: zrealizowane
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy
Info: Park Handlowy Tarnobrzeg