PARK BIUROWY
Lokalizacja: Warszawa, ul. Wilanowska/Sikorskiego
Rok opracowania: 2014
Powierzchnia: 30 000 m2
Inwestor: Echo Investment
Status: koncepcja