OSIEDLE MIESZKANIOWE BOZ
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2017- 2018
Powierzchnia: 20 000 m2 PUM
Inwestor: BOZ Development
Status: w trakcie opracowania