OSIEDLE MIESZKANIOWE "WISŁOK"
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2007 - 2012
Powierzchnia: 90 000 m2
Inwestor: Wisłok Inwestycje
Status: w realizacji
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy