OSIEDLE MIESZKANIOWE "NASZ GAJ" - ETAP 2
Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Tęczowa
Rok opracowania: 2015
Powierzchnia: 23 000 m2 PUM
Inwestor: N.G.Development
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy