OSIEDLE MIESZKANIOWE "NASZ GAJ" - ETAP 1
Lokalizacja: Rzeszów, ul. Tęczowa
Rok opracowania: 2014-2015
Powierzchnia: 6 000 m2 PUM
Inwestor: N.G.Development
Status: w trakcie realizacji
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy