OSIEDLE "NASZ GAJ" - ETAP 3
Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Tęczowa
Rok opracowania: 2015-2016
Inwestor: N.G.Development
Status: w realizacji
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy