OSIEDLE "NAD WISŁOKIEM" BUDYNEK B
Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Siemieńskiego
Rok opracowania: 2015-2016
Powierzchnia: 11 000 m2
Inwestor: DEVELOPRES
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy