NZOZ "MEDYK"
Lokalizacja: Rzeszów, ul.Szopena
Rok opracowania: 2004
Powierzchnia: 2 000 m2
Inwestor: Centrum Medyczne
Status: zrealizowane