MARMA
Lokalizacja: Kańczuga
Rok opracowania: 2016-2017
Inwestor: Marma Polskie Folie
Status: w trakcie opracowania
Info: Przebudowa fabryki Marma Polskie Folie