MARCREDO CENTER KROSNO
Lokalizacja: Krosno
Rok opracowania: 2013 - 2014
Powierzchnia: 28 000 m2
Inwestor: Elbfonds Development
Status: koncepcja