KONOPNICKIEJ BUSINESS PARK
Lokalizacja: Rzeszów, ul. Konopnickiej
Rok opracowania: 2011
Powierzchnia: 100 000 m2
Status: koncepcja