KŁADKA PIESZA
Lokalizacja: Rzeszów, ul. Piłsudskiego
Rok opracowania: 2009 - 2010
Inwestor: Miasto Rzeszów
Status: zrealizowane
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy
Info: współpraca: Promost Consulting