KAPLICZKA
Lokalizacja: RZESZÓW
Rok opracowania: 2016
Inwestor: Zgromadzenie Sióstr Pijarek
Status: zrealizowane
Zakres: Z