HOTEL NAFTA - LOBBY
Lokalizacja: Krosno
Rok opracowania: 2016
Powierzchnia: 450 m2
Inwestor: Hotel Nafta
Status: zrealizowane
Zakres: Projekt wnętrz