HOTEL FERREUS
Lokalizacja: Kraków
Rok opracowania: 2016-2017
Powierzchnia: 5 500 m2
Inwestor: Stalprodukt SA
Status: w trakcie opracowania
do pobrania :