HOTEL "COLLIS"
Lokalizacja: Przemyśl, ul.Pasteura
Rok opracowania: 2012
Powierzchnia: 8 000 m2
Inwestor: Hotel Collis
Status: koncepcja