HOTEL
Rok opracowania: 2017
Powierzchnia: 15 000 m2
Status: koncepcja