HALA MAGAZYNOWA
Lokalizacja: PRZEMYŚL
Rok opracowania: 2016-2017
Powierzchnia: 5 800 m2
Inwestor: EUROTERM
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy