GALERIA RZESZÓW
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2004 - 2012
Powierzchnia: 130 000 m2
Inwestor: Star Europa Holding
Status: zrealizowane
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Przetargowy Projekt Wykonawczy