DOM JEDNORODZINNY
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2016
Powierzchnia: 200 m2
Status: w trakcie projektowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany