CENTRUM MEDYCZNE
Lokalizacja: RZESZÓW, ul.Hetmańska
Rok opracowania: 2011
Powierzchnia: 5 000 m2
Inwestor: Centrum Medyczne MEDYK
Status: koncepcja