CENTRUM LOGISTYCZNE
Lokalizacja: Przemyśl
Rok opracowania: 2009
Powierzchnia: 12 000 m2
Inwestor: Urząd Celny
Status: koncepcja