CENTRUM LOGISTYCZNE CHDE
Lokalizacja: ROPCZYCE
Rok opracowania: 2016-2017
Powierzchnia: 10 000 m2
Inwestor: CHDE
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany