CENTRUM HANDLOWE 'METROPOLIS"
Lokalizacja: Poznań
Rok opracowania: 2014
Powierzchnia: 95 000 m2
Inwestor: Echo Investment
Status: koncepcja