BUDYNEK WORD
Lokalizacja: Tarnobrzeg
Rok opracowania: 2001
Powierzchnia: 1 200 m2
Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Status: zrealizowane
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekty Wykonawcze
Info: we współpracy z Biurem Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie