BUDYNEK WIELORODZINNY
Lokalizacja: Warszawa
Rok opracowania: 2016
Powierzchnia: 40 000 m2 / 20 000 m2 PUM
Status: koncepcja
Zakres: koncepcja konkursowa
Info: Projekt konkursowy