BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
Lokalizacja: Przemyśl, ul.Glazera
Rok opracowania: 2013
Powierzchnia: 1 800 m2
Status: koncepcja