BUDYNEK APARTAMENTOWY
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2017- 2018
Status: koncepcja