BUDNEK BIUROWY P4P
Lokalizacja: Krosno
Rok opracowania: 2016
Powierzchnia: 4800 m2
Inwestor: P4P Consulting
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy