BOZ-MIŁA
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2017- 2019
Powierzchnia: 20 000 m2 PUM
Inwestor: BOZ Development
Status: w trakcie opracowania