BAZA ŻEGLARSKA
Lokalizacja: Pertisau, Austria
Rok opracowania: 2014
Powierzchnia: 700 m2
Status: koncepcja