BANKU PBS
Lokalizacja: LUBACZÓW
Rok opracowania: 2013 - 2015
Powierzchnia: 1 450 m2
Inwestor: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy
Info: Siedziba Banku PBS