B&P ENGINEERING
Lokalizacja: PRZEWORSK
Rok opracowania: 2015
Powierzchnia: 1800 m2
Inwestor: B&P ENGINEERING
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy